Vitajte na našom webe

 

Stonožka nám stráži škôlku,

Volá Miška aj Barborku.

Príďte všetci medzi nás,

budeme sa spolu hrať,

nové veci spoznávať.

 


Virtuálna prehliadka MŠ

Poďte sa s nami pozrieť do našej Materskej školy pomocou aplikácie Google Street View.

Virtuálnu prehliadku si môžete pozrieť TU.


Projekt mobility Erasmus+

Na našej webstránke v sekcii "Projekty" nájdete všetky dôležité informácie a prezentácie z Projektu mobility ERASMUS+
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/

 

Akcie Október

JESENNÁ   VYCHÁDZKA

 
 
V utorok dňa 15. októbra 2019
 
sa celá naša MŠ vyberie na jesennú vychádzku do Valčianskej doliny.
 

 

 

Lieta šarkan pomaličky,

pozdravuje lastovičky.

Chvostom krúti sem a tam,

šťastnú cestu želám vám.

 

MŠ vyhlasuje súťaž o vlastnoručne vyrobeného

1.) najoriginálnejšieho šarkana

  2.) šarkana s najdlhším chvostom

 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky deti. Svojich šarkanov noste do svojich tried pani učiteľkám v čase

 od 07.10. - 18.10.2019.

Vyhodnotenie bude prebiehať vašim hlasovaním počas dní 21. - 24.10.2019

Zapojené deti odmeníme 25. októbra malým darčekom.

 

Akciu zakončíme podľa počasia spoločnou ŠARKANIÁDOU dňa 22. 10./23.10.2019 na lúke pri Di Campe v popoludnajších hodinách.

 

Oznámenie o zmene adresy školy

 

Riaditeľka materskej školy Vám dáva na vedomie, že dňom 16.07.2018 bol uznesením MsZ v Martine č. 178/18 schválený dodatok č. 1 k zriaďovacej listine materskej školy, ktorým sa mení adresa sídla školy z pôvodného sídla Ul. kpt. Nálepkova 5, Martin na

 

Materská škola Nálepkova 5, Martin

 

Odôvodnenie:

Dôvodom na vykonanie zmeny bola potreba zosúladenia Registra adries vedeného Ministerstvom vnútra SR, v ktorom sú uvedené aj GPS adresy škôl, ktorými sa riadia záchranné zložky pri zabezpečovaní zdravia a životov osôb, hasičské a policajné zbory pri ochrane majetku a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v areáloch škôl. Pri nesúlade GPS adries a označenia školských budov by mohlo dôjsť k situácii, že zásah nebude včasný a presný, čo by mohlo mať na následok ohrozenie zdravia, života alebo poškodenie majetku.

 

 

  


Aktuality

" POHYBOVÁ PRÍPRAVA DETÍ V MŠ "

 

Od 01.04.2017 sa naša materská škola zapojila do spoločného projektu pod záštitou Martinského hádzanárskeho klubu Martin

a mesta Martin pod názvom: "Podme deti budeme sa spolu hrať".

Projekt je zameraný na všestrannú pohybovú prípravu a pohybové hry v MŠ pre 5-6 ročné deti.

Pohybová príprava sa bude realizovať 1x v týždni v popoludňajších hodinách. Deti budú rozdelené do skupín a pohybovú prípravu budú viesť učiteľky MŠ (p. Forroová, Balážová, Martinská). Deti budú cvičiť v tričkách označených logom sponzora.

 

Naša Materská škola je  zapojená do národných projektov:

"Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy"

"Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva" 


Recepty

V sekcií Jedálniček nájdete jednoduché recepty na obľúbené pomazánky

Prajeme dobrú chuť :)


Kontakt

Materská škola Nálepkova 5 Martin

Materská škola Nálepkova 5
03601 Martin


043/4287920