Vitajte na našom webe

 

Stonožka nám stráži škôlku,

Volá Miška aj Barborku.

Príďte všetci medzi nás,

budeme sa spolu hrať,

nové veci spoznávať.

 


AKTUÁLNE  OZNAMY

O Z N A M

 

Na základe rozhodnutia RUVZ v Martine bude MŠ

 

Z A T V O R E N Á

 

od 25.01. - 29.01.2022.

 O otvorení prevádzky Vás budeme informovať na web stránke školy po pretestovaní zamestnancov.

 

 
 

..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

VSTUP do budovy MŠ od 29. 11.2021

 

Vážení rodičia,

v zmysle aktualizovaného školského semaforu je od pondelka 29.11.2021 povolený vstup do budovy MŠ 

len pre osoby v režime OP (očkovaní, prekonaní).

 
V prípade, že túto podmienku nesplňate, zabezpečte si prosím na sprievod Vášho dieťaťa do MŠ a z MŠ osobu,
 ktorá túto podmienku spĺňa.
 
Za porozumenie ďakujeme.
 
..........................................................................................................................

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o výške školného za mesiac december 2021 

 

Vážení rodičia,

riaditeľstvo MŠ v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole § 2 ods. 3 v znení neskorších zmien Vyhlášky č. 438/2020 Z.z. o materskej škole  Vám oznamuje, že Materská škola bude mať prerušenú prevádzku v čase 

od 20.12.2021 do 07.01.2022 z dôvodu vianočných prázdnin.

 

Prevádzka MŠ bude obnovená od 10. 01. 2022.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

Prevádzka materskej školy sa počas školského roka bude riadiť školským semafórom schváleným Ministerstvom školstva SR.

 

Pri nástupe dieťaťa  zákonný zástupca predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti,

ktoré predkladá aj vtedy, ak je dieťa doma viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu/. 

 

Tlačivo

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
    
 


 

Virtuálna prehliadka MŠ

Poďte sa s nami pozrieť do našej Materskej školy pomocou aplikácie Google Street View.

Virtuálnu prehliadku si môžete pozrieť TU.


Projekt mobility Erasmus+

Na našej webstránke v sekcii "Projekty" nájdete všetky dôležité informácie a prezentácie z Projektu mobility ERASMUS+
 
 
 
 
 

Projekt MÚDRE HRANIE

Rozvojový projekt „Múdre hranie“

 

Cieľ  projektu : Podpora zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok slúžiacich na rozvoj matematickej a informatickej  gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, technických zručností, psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, rozvoj reči a hudobnej a umeleckej expresie.

Napĺňanie cieľa -  Plánované využitie nakúpených pomôcok a hračiek. Celkový počet detí v materskej škole a počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Maximálna výška finančných prostriedkov pre našu materskú školu

je 1 000 €

Použitie finančných prostriedkov Rozvojový projekt „Múdre hranie“ je určený na zakúpenie bežných edukačných pomôcok:

•detské knihy,

•pomôcky na rozvíjanie matematickej a informatickej gramotnosti

•pomôcky na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti

•hračky a pomôcky na rozvíjanie technických zručností

•hry a pomôcky na rozvíjanie psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky,

•hry a pomôcky na rozvoj reči,

Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/

Projekt: Společné technické školky

Naša materská škola je zapojená aj v projekte s Českou republikou pod názvom:

"Společné technické školky"  

Informácie o projekte Společné technické školky


Aktuality

" POHYBOVÁ PRÍPRAVA DETÍ V MŠ "

 

Od 01.04.2017 sa naša materská škola zapojila do spoločného projektu pod záštitou Martinského hádzanárskeho klubu Martin

a mesta Martin pod názvom: "Podme deti budeme sa spolu hrať".

Projekt je zameraný na všestrannú pohybovú prípravu a pohybové hry v MŠ pre 5-6 ročné deti.

Pohybová príprava sa bude realizovať 1x v týždni v popoludňajších hodinách. Deti budú rozdelené do skupín a pohybovú prípravu budú viesť učiteľky MŠ (p. Forroová, Balážová, Martinská). Deti budú cvičiť v tričkách označených logom sponzora.

 

Naša Materská škola je  zapojená do národných projektov:

"Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy"

"Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva" 


Recepty

V sekcií Jedálniček nájdete jednoduché recepty na obľúbené pomazánky

Prajeme dobrú chuť :)