Vitajte na našom webe

 

Stonožka nám stráži škôlku,

Volá Miška aj Barborku.

Príďte všetci medzi nás,

budeme sa spolu hrať,

nové veci spoznávať.

 


AKTUÁLNE  OZNAMY

 

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o výške školného za mesiac december 2021 

 

Vážení rodičia,

riaditeľstvo MŠ v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole § 2 ods. 3 v znení neskorších zmien Vyhlášky č. 438/2020 Z.z. o materskej škole  Vám oznamuje, že Materská škola bude mať prerušenú prevádzku v čase 

od 23.12.2021 do 07.01.2022 z dôvodu vianočných prázdnin.

 

Prevádzka MŠ bude obnovená od 10. 01. 2022.

 

Rozhodnutím zriaďovateľa - Mesta Martin zo dňa 11. 11.2021 je určená pomerná časť príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na mesiac december 2021 a január 2022 nasledovne:

- december 2021 ....................................................0,68€ /1 pracovný deň

- január 2022..........................................................0,75€/ 1 pracovný deň

 

Do konca mesiaca november obdržíte šeky na úhradu školného na december 2021. 

Platby žiadame uhradiť najneskôr do 10.12.2021 (už pripísaná suma na našom účte)

 
Vo výpočte výšky školného  na mesiac december 2021 bude vyúčtovaný aj preplatok školného za dni, kedy bola prerušená prevádzka MŠ rozhodnutím RÚVZ Martin v mesiaci október a november (trieda Včielky).
 
Prosíme Vás o dodržanie termínu úhrady platby a taktiež správnej výšky .
 
Ďakujeme za pochopenie.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

Prevádzka materskej školy sa počas školského roka bude riadiť školským semafórom schváleným Ministerstvom školstva SR.

 

Pri nástupe dieťaťa  zákonný zástupca predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti,

ktoré predkladá aj vtedy, ak je dieťa doma viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu/. 

 

Tlačivo

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
    
 


 

Virtuálna prehliadka MŠ

Poďte sa s nami pozrieť do našej Materskej školy pomocou aplikácie Google Street View.

Virtuálnu prehliadku si môžete pozrieť TU.


Projekt mobility Erasmus+

Na našej webstránke v sekcii "Projekty" nájdete všetky dôležité informácie a prezentácie z Projektu mobility ERASMUS+
 
 
 
 
 

Projekt MÚDRE HRANIE

Rozvojový projekt „Múdre hranie“

 

Cieľ  projektu : Podpora zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok slúžiacich na rozvoj matematickej a informatickej  gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, technických zručností, psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, rozvoj reči a hudobnej a umeleckej expresie.

Napĺňanie cieľa -  Plánované využitie nakúpených pomôcok a hračiek. Celkový počet detí v materskej škole a počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Maximálna výška finančných prostriedkov pre našu materskú školu

je 1 000 €

Použitie finančných prostriedkov Rozvojový projekt „Múdre hranie“ je určený na zakúpenie bežných edukačných pomôcok:

•detské knihy,

•pomôcky na rozvíjanie matematickej a informatickej gramotnosti

•pomôcky na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti

•hračky a pomôcky na rozvíjanie technických zručností

•hry a pomôcky na rozvíjanie psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky,

•hry a pomôcky na rozvoj reči,

Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/

Projekt: Společné technické školky

Naša materská škola je zapojená aj v projekte s Českou republikou pod názvom:

"Společné technické školky"  

Informácie o projekte Společné technické školky


Aktuality

" POHYBOVÁ PRÍPRAVA DETÍ V MŠ "

 

Od 01.04.2017 sa naša materská škola zapojila do spoločného projektu pod záštitou Martinského hádzanárskeho klubu Martin

a mesta Martin pod názvom: "Podme deti budeme sa spolu hrať".

Projekt je zameraný na všestrannú pohybovú prípravu a pohybové hry v MŠ pre 5-6 ročné deti.

Pohybová príprava sa bude realizovať 1x v týždni v popoludňajších hodinách. Deti budú rozdelené do skupín a pohybovú prípravu budú viesť učiteľky MŠ (p. Forroová, Balážová, Martinská). Deti budú cvičiť v tričkách označených logom sponzora.

 

Naša Materská škola je  zapojená do národných projektov:

"Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy"

"Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva" 


Recepty

V sekcií Jedálniček nájdete jednoduché recepty na obľúbené pomazánky

Prajeme dobrú chuť :)